εταιρεία

Η εταιρεία STEPSIS ATE ιδρύθηκε το 2004 ως συνέχεια της Τεχνικής κατασκευαστικής «ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΕ», η οποία από το 1970 δραστηριοποιείται στις κατασκευές οικοδομικών έργων, έχοντας πραγματοποιήσει μεγάλο πλήθος Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής. Η επιτυχής πενηντάχρονη πορεία της εταιρείας έχει ως αποτέλεσμα την συγκέντρωση μεγάλης εμπειρίας και τεχνογνωσίας, και την στελέχωση με υψηλού επιπέδου επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Η εταιρεία συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της, παραδίδοντας εξαιρετικά έργα, αρκετά από τα οποία βραβεύονται και δημοσιεύονται σε έγκριτα εγχώρια και ξένα μέσα, και σε κάθε περίπτωση πάντα καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις των εργοδοτών της.