Μουσείο της  Ελιάς
Μουσείο της  Ελιάς
Μουσείο της  Ελιάς
Μουσείο της  Ελιάς
Μουσείο της  Ελιάς

Museum of Olive and Greek oil in Sparta.

Reconstruction of the building that currently hosts the Museum with only the facade preserved. The building consists of three levels - basement, ground floor and first floor and is made of metal body and mixed slabs, externally lined with industrial panels and prominent brickwork.

Architects:

DIMITRIS DIAMANDOPOULOS AND ASSOCIATES

Location:

SPARTA

Status:

Completed, 2002-2003

Client:

PIRAEUS BANK

see more

Renovation and design of Vans stores in the Athens Mall