Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Static support and restoration of internal decoration of centrall edifice of University of Athens.

Restoration of the University of Athens' Main Building, anti-seismic shielding and complete reinforcement and reconstruction of its roof.
Complete restoration and maintenance of the interior decoration of the building, frescoes and roof-paintings and restoration of their facades and decoration.

Architects:

 TECHNICAL  DEPARTMENT, UNIVERSITY OF ATHENS

Location:

 Panepistimiou street, Athens

Status:

Complete, 2002-2005.

Client:

UNIVERSITY OF ATHENS 

Photos:

STEPSIS SA

see more

Renovation and design of Vans stores in the Athens Mall