Καταστήματα Vans στο Athens Mall
Καταστήματα Vans στο Athens Mall

Ανακαίνηση και διαμόρφωσης καταστημάτων Vans στο Athens Mall.

Ανακατασκευή και διαμόρφωση χώρου σε κατάστημα.

Location:

ATHENS MALL

Status:

Ολοκληρωμένο, 2012

Client:

LD TRADING

Photos:

ΣΤΕΨΙΣ ΑΤΕ

see more

Στατική ενίσχυση και αποκατάσταση του εσωτερικού διακόσμου του Κεντρικού Κτιρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών.